Corpus Doctum is een kleine maar krachtige database met jurisprudentie, die binnen enkele seconden het zoekresultaat oplevert. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

Het databestand met jurisprudentie is voor eigen gebruik vrij toegankelijk en kan op deze site direct globaal verkend worden. Daarnaast maakt Corpus Doctum gebruik van zoekprogrammatuur zoals JOT+ Cardfile en AZZ-Cardfile, zie: Je databank in je broekzak!

Op deze site kan men  

de jurisprudentiedatabase globaal verkennen

een overzicht van de meest recente rechtspraak bekijken

Informatie       FAQ's      Wetgeving Nederland          EG Wetgeving          Mr. H.G. Hermans Advies